Vloženo: 19.11.2018

Bytové družstvo domu čp. 611 J. Purkyně
se sídlem Hradec Králové, J. Purkyně 611, PSČ 500 02
IČ 252 80 791
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl Dr, vložka č. 584
(dále jen „Bytové družstvo“)

Svolavatel:
Jiří Nejman, předseda družstva

POZVÁNKA
Členská schůzeBytového družstva domu čp. 611 J. Purkyně, se bude konat dne21. listopadu 2018 v 17 hodin na adrese:

Advokátní kancelář Veska & Vesková, Hradec Králové, Brněnská 300/31, PSČ 500 06, v zasedací místnosti.

Vloženo: 21.09.2015

1.rozvod elektřiny na zahradu
-schválení rozpočtu ceny
-na starost si vezme p.Nejman
2.nákup židlí na zahradu
3.domluva o termínu na úklid společných prostor v domě
4.návrh na opravu fasády přední strany domu
-na starost si vezme p.Nejman
5.oznamování společných výdajů písemnou formou
6.seznámení s webovými stránkami BD
7.diskuse

Přítomni:m.Bárovi,m.Nejmanovi,p.Kučerová,p.Samek

Vloženo: 28.07.2014

V souladu se zákonem byly pro toto družstvo vytvořeny nové webové stránky, na kterých je možno sledovat všechny podstatné informace, týkající se činnosti družstva. Poskytnete-li administrátorovi stránek emailovou adresu, budou Vám chodit do emailové schránky upozornění o nových příspěvcích na této webové informační desce.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687