Členské schůze 2018

Pozvánka na členskou schůzi

Bytové družstvo domu čp. 611 J. Purkyně
se sídlem Hradec Králové, J. Purkyně 611, PSČ 500 02
IČ 252 80 791
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
oddíl Dr, vložka č. 584
(dále jen „Bytové družstvo“)

Svolavatel:
Jiří Nejman, předseda družstva

POZVÁNKA
Členská schůzeBytového družstva domu čp. 611 J. Purkyně, se bude konat dne21. listopadu 2018 v 17 hodin na adrese:

Advokátní kancelář Veska & Vesková, Hradec Králové, Brněnská 300/31, PSČ 500 06, v zasedací místnosti.

Stránky provozuje

www.bytovedruzstvo.eu

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

Ing. Miloslav Marel

IČ: 76377687